PGS-TS Lê Tiến Thường

 

Học vị: Tiến sĩ (ĐH Tasmania, Australia)

Học hàm: Phó Giáo sư

Giám đốc Trung tâm Du học

Phó Giáo sư Bộ môn Viễn Thông

Đại học Quốc Gia Tp.HCM

Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

 

 

 
 

Thường được sinh và trưởng thành tại Sài Gòn, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam.  Tốt  nghiệp Kỹ Sư tại ĐH Bách Khoa Tp HCM tháng 12-1980 và sau đó trở thành Cán Bộ Giảng Dạy tại cùng ĐH.  Tu nghiệp tại ĐH Ruhr Bochum từ 1989 đến 1992 và sau đó nhận học vị Tiến Sĩ tại ĐH Tasmania, Australia năm 1998.  Anh ta đã từng là phó chủ nhiệm BM Viễn Thông và Chủ Nhiệm BM Viễn Thông trong nhiều năm; hiện đang là Giám Đốc Trung Tâm Du Học từ 1999.  Được nhà nước phong hàm Phó Giáo Sư Điện tử vào tháng 10/2003.  Lãnh Vực chuyên môn bao gồm:  Hệ Thống Viễn Thông, Xử Lý Tín Hiệu và Mạch Điện Tử.   Đã biên soạn năm giáo trình phục vụ học tập cho sinh viên đại học và học viên cao học bao gồm:  Mạch Điện Tử 1; Mạch điện tử 2;  Xử Lý Số Tín Hiệu&Wavelets (tập 1);  Anten & Truyền Sóng (đồng tác giả); Tuyển tập bài tập mạch điện tử tương tự.